Kurumsal

İstanbul Düşünce Okulu, 5 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da, bir grup genç tarafından, ihtiyaç duyulan entelektüel üretimleri gerçekleştirmek ve şerh, izah, tanzim gibi vazifeleri ifa etmek gayesiyle kurulmuştur.

Tüm kurum ve organizasyon usullerinde meşveret-i meşruayı ilke olarak benimsemiştir.

Kur’an medeniyetinin ihyası ve ittihad-ı İslam’ın tesisi adına üretilecek düşüncelerin ifade edilebilmesi için özgürlükçü bir platform oluşturma gayretindedir.

 

Misyonumuz:

İnsana ve topluma dair soruları yenilikçi ve farklı bakış açılarıyla analiz etmek, çözüm için üretilen cevapları vizyonumuz perspektifinde düşüncelerle buluşturmak; evrensel literatüre katkı sağlayabilecek akademisyenler yetiştirmek ve üretilen entelektüel ürünleri kamuoyuna sunmaktır.

Vizyonumuz:

İslamiyet ve insaniyete hizmet gayesiyle, hür zeminde düşünce üretimine imkân sağlamaktır.