etkinlik_din_sali

Mesnevi-i Nuriye Okuma Grubu

Her Salı

  • Türü: Etkinlik
  • Kategori: Din
  • Yayın Tarihi: 17 Mart 2015

Okuma grubu, “Risale-i Nurların bir nevi fidanlığı” hükmünde olan Mesnevi-i Nuriye’yi mercek altına alıyor. Grubun amacı salt metinlerin okunup tartışılması değil, daha ötesinde kavram ve söylem analizi metotları ile Risale-i Nurların usulünü anlama çabasıdır. Her Salı 20:00 – 21:00 Fatih – Fındıkzade İrtibat: iletisim@dusunceokulu.org (Not: Okuma grubu sadece erkeklere yöneliktir)

etkinlik_guncel_toplum_cozum_sureci

Çözüm Sürecine Bakış

30 Nisan 2013 - 19:30

1924’ten beri ülkenin en önemli çatışma alanlarından biri ve on binlerce insanın hayatına malolan Kürt sorunu ateşkes ve barış görüşmeleri sürecine girmişken; sorunun kökenini, kaynağını, sebeplerini ve aşamalarını; yenisürecin dinamiklerini, fırsatlarını ve imkanlarını Cafer Solgun ve Bekir Berat Özipek’le konuştuk.

etkinlik_guncel_tarih_toplum_oteki_algisi

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ‘Öteki’ Algısı

11 Şubat 2013 - 19:30

Kişinin hem kendi iç barışını hem de toplumsal barışı tehdit eden en önemli problematiklerden biri “öteki” algısı. “Tearüf ve teavün” için yaratılan farklılıklar nasıl oldu daötekilik üzerinden düşmana dönüştü? Etnik, dini, kültürel farklıklar üzerinden ne tür çatışmalar üretildi, bunun düşünsel arkaplanında neler vardı? Bu farklılıkları zenginlik olarak görüp buradan bir dayanışma nasıl üretilebilir? Bütün bunları Ferhat Kentel ile konuştuk.   Çalışma Metni

etkinlik_tarih_toplum_munazarat

Münazarat – Okuma Programı

18-20 Ocak 2013

Bediüzzaman 1910’da Doğudaki aşiretleri ziyaret ederek onlara hürriyeti,  şeriatı, meşrutiyeti, eşitliği, yeni rejimi anlattı. Daha sonra 1911 yılında bunu kitap olarak neşretti. Münazarat sözkonusu alanlarda bugün de en önemli referanslardan biri. Üç günlük okuma programında, Mesut Toplayıcı moderatörlüğünde Münazarat’ı anlamaya çalıştık.

etkinlik_ekonomi_toplum_maddeten_terakki

Siyasal İslam, Maddeten Terakki: Fırsat ve Tehdit Analizi

31 Aralık 2012 - 19:30

Bediüzzaman’ın “Bu zamanda ilay-ı kelimetullah maddeten terakkiye vabestedir” tespitinden hareketle İslam dünyasının geri kalışının dahili ve harici sebeplerini; ahlaki,sosyo-psikolojik, ekonomik, tarihsel arkaplanını; terakkiden ne anlamak gerektiğini; Batı medeniyetiyle ilişkinin sınırlarını; bu handikapı aşmak için yapılması gerekenleri Şürkü Nişancı ile konuştuk.

etkinlik_din_toplum_sunuhat

Sünuhat – Okuma Programı

21-22 Nisan 2012

Bediüzzaman Sünuhat adlı eserinde “Şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım” perspektifiyle kimi ayetlerin tefsirini yapıyor. Zamanın perdelediği Kur’an hakikatlerini asli anlamına çekerek parlatıyor. Bu vesileyle yanlış yorumlar üzerinden Kur’an’a yapılan itirazları bertaraf ediyor. Üç günlük programda, sözkonusu ayetlerin Risale-i Nur Külliyatının geri kalanındaki izahlarını da nazara alarak Mesut Toplayıcı moderatörlüğünde Sünuhat’ı anlamaya çalıştık.

etkinlik_din_muhakemat

Muhakemat – Okuma Programı

5-11 Şubat 2012

  • Türü: Etkinlik
  • Kategori: Din
  • Yayın Tarihi: 5 Şubat 2012

Bediüzzaman’ın 1911 yılında kaleme aldığı Muhakemat, üç makaleden oluşmaktadır. Unsuru’l-Hakikat, Unsuru’l-Belagat ve Unsuru’l-Akide. İkinci makalede on iki mesele halinde belagatin temel unsurları işleniyor. Biz de bir haftalık okuma programında Mustafa Said İşeri moderatörlüğünde sözkonusu ikinci makaleyi anlamaya çalıştık.

etkinlik_din_toplum_iffet

İffet – Masa Çalışması

18 Şubat 2012 - 14:00

Müminin en belirgin vasıflarından olan iffet kavramının, neredeyse negatif boyutuyla (iffetsizlik) ve cinsellik çerçevesine sıkışmış olduğu günümüzde, kavramın asli mahiyeti üzerine yaptığımız masa çalışmasında, tanımı, çerçevesi, tahribatı, tamiratı üzerinde müzakerede bulunduk.

etkinlik_toplum_adalet

Adalet – Masa Çalışması

11 Aralık 2011 - 14:00

Kur’an’ın  dört esasından biri olan adalet konusunda (diğerleri tevhid, nübüvvet, haşir) yaptığımız masa çalışmasında, Doğu ve Batı literatüründen ve Risale-i Nur’dan hareketle adalet nedir, hak nedir, kim belirler, eşitlik-adalet ilişkisi, adalet-i mahza, adalet-i izafiye, sosyal adalet, ahlak-adalet ilişkisi, demokrasi-adalet ilişkisi vb. sorulara cevap aradık.