yayin_guncel_toplum_demokrasi_anlayisi

Üçüncü Tür Bir Demokrasi Anlayışının Doğum Sancıları

Sait Mürsel

Fıtratı gereği özgürlük ve adalet peşinde koşan insanoğlunun, binlerce yıllık birikimiyle inşa ettiği, en iyi rejim olma iddiasındaki demokrasi, Mısır darbesine ‘demokrat dünya’nın verdiği destekle yeniden sorgulanmaya başlandı. Mursi iktidarının ‘dindar’ karakteri, demokrasi mahallesinde meşruiyet krizi yaşadı. Demokrasiye çeşitli biçimlerde mesafeli duran ve fakat Arap Baharı ile o mekanizmanın meşruiyetini tecrübe eden İslamcılık, yeniden eski […]

yayin_guncel_toplum_cozum_sureci_rapor

Çözüm Sürecine Bakış – Etkinlik Raporu

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
Cafer Solgun

1924’ten beri ülkenin en önemli çatışma alanlarından biri ve on binlerce insanın hayatına malolan Kürt  sorunu ateşkes ve barış görüşmeleri sürecine girmişken; sorunun kökenini, kaynağını, sebeplerini ve aşamalarını; yenisürecin dinamiklerini, fırsatlarını ve imkanlarını Cafer Solgun ve Bekir Berat Özipek’le konuştuk.  

yayin_din_sunuhat

Sünuhat

İstanbul Düşünce Okulu

  • Türü: Yayın
  • Kategori: Din
  • Yayın Tarihi: 15 Ocak 2013

İstanbul Düşünce Okulu, Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinden Sünuhat’ın üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu “Yeni Tanzim Sünuhat”ı okuyuculara sundu. Bediüzzaman Said Nursi’nin Eski Said Dönemi eserlerinden olan, belirli ayetlerin tefsirinden müteşekkil Sünuhat, orijinal metin muhafaza edilerek yeni bir tanzime tabi tutuldu.Eserde geçen her bir ayetin Risale-i Nur Külliyatı’nın diğer bölümlerinde ele alındığı metinler tespit edilerek ilgili ayetin […]

yayin_ekonomi_toplum_maddeten_terakki_rapor

Siyasal İslam, Maddeten Terakki – Etkinlik Raporu

Doç. Dr. Şükrü Nişancı

Çalışmamız moderatörümüz İsmail Mutlu’nun konuya dair kısa sunumu ve konuşmacı hocamızı tanıtan konuşmasının ardından başladı. Doç. Dr. Şükrü Nişancı sunumuna İla-yı Kelimetullah ve Maddeten Terakki sunumu ile başladı. Sunumunu Bediüzzaman’ın perspektifini yansıtmak üzerinden gerçekleştirdi.