etkinlik_din_toplum_iffet

İffet – Masa Çalışması

18 Şubat 2012 - 14:00

Müminin en belirgin vasıflarından olan iffet kavramının, neredeyse negatif boyutuyla (iffetsizlik) ve cinsellik çerçevesine sıkışmış olduğu günümüzde, kavramın asli mahiyeti üzerine yaptığımız masa çalışmasında, tanımı, çerçevesi, tahribatı, tamiratı üzerinde müzakerede bulunduk.