Çözüm Sürecine Bakış

yayin_guncel_toplum_demokrasi_anlayisi

Üçüncü Tür Bir Demokrasi Anlayışının Doğum Sancıları

Sait Mürsel

Fıtratı gereği özgürlük ve adalet peşinde koşan insanoğlunun, binlerce yıllık birikimiyle inşa ettiği, en iyi rejim olma iddiasındaki demokrasi, Mısır darbesine ‘demokrat dünya’nın verdiği destekle yeniden sorgulanmaya başlandı. Mursi iktidarının ‘dindar’ karakteri, demokrasi mahallesinde meşruiyet krizi yaşadı. Demokrasiye çeşitli biçimlerde mesafeli duran ve fakat Arap Baharı ile o mekanizmanın meşruiyetini tecrübe eden İslamcılık, yeniden eski […]

etkinlik_guncel_toplum_cozum_sureci

Çözüm Sürecine Bakış

30 Nisan 2013 - 19:30

1924’ten beri ülkenin en önemli çatışma alanlarından biri ve on binlerce insanın hayatına malolan Kürt sorunu ateşkes ve barış görüşmeleri sürecine girmişken; sorunun kökenini, kaynağını, sebeplerini ve aşamalarını; yenisürecin dinamiklerini, fırsatlarını ve imkanlarını Cafer Solgun ve Bekir Berat Özipek’le konuştuk.

etkinlik_guncel_tarih_toplum_oteki_algisi

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ‘Öteki’ Algısı

11 Şubat 2013 - 19:30

Kişinin hem kendi iç barışını hem de toplumsal barışı tehdit eden en önemli problematiklerden biri “öteki” algısı. “Tearüf ve teavün” için yaratılan farklılıklar nasıl oldu daötekilik üzerinden düşmana dönüştü? Etnik, dini, kültürel farklıklar üzerinden ne tür çatışmalar üretildi, bunun düşünsel arkaplanında neler vardı? Bu farklılıkları zenginlik olarak görüp buradan bir dayanışma nasıl üretilebilir? Bütün bunları Ferhat Kentel ile konuştuk.   Çalışma Metni

etkinlik_tarih_toplum_munazarat

Münazarat – Okuma Programı

18-20 Ocak 2013

Bediüzzaman 1910’da Doğudaki aşiretleri ziyaret ederek onlara hürriyeti,  şeriatı, meşrutiyeti, eşitliği, yeni rejimi anlattı. Daha sonra 1911 yılında bunu kitap olarak neşretti. Münazarat sözkonusu alanlarda bugün de en önemli referanslardan biri. Üç günlük okuma programında, Mesut Toplayıcı moderatörlüğünde Münazarat’ı anlamaya çalıştık.

yayin_ekonomi_toplum_maddeten_terakki_rapor

Siyasal İslam, Maddeten Terakki – Etkinlik Raporu

Doç. Dr. Şükrü Nişancı

Çalışmamız moderatörümüz İsmail Mutlu’nun konuya dair kısa sunumu ve konuşmacı hocamızı tanıtan konuşmasının ardından başladı. Doç. Dr. Şükrü Nişancı sunumuna İla-yı Kelimetullah ve Maddeten Terakki sunumu ile başladı. Sunumunu Bediüzzaman’ın perspektifini yansıtmak üzerinden gerçekleştirdi.

etkinlik_ekonomi_toplum_maddeten_terakki

Siyasal İslam, Maddeten Terakki: Fırsat ve Tehdit Analizi

31 Aralık 2012 - 19:30

Bediüzzaman’ın “Bu zamanda ilay-ı kelimetullah maddeten terakkiye vabestedir” tespitinden hareketle İslam dünyasının geri kalışının dahili ve harici sebeplerini; ahlaki,sosyo-psikolojik, ekonomik, tarihsel arkaplanını; terakkiden ne anlamak gerektiğini; Batı medeniyetiyle ilişkinin sınırlarını; bu handikapı aşmak için yapılması gerekenleri Şürkü Nişancı ile konuştuk.

etkinlik_din_toplum_sunuhat

Sünuhat – Okuma Programı

21-22 Nisan 2012

Bediüzzaman Sünuhat adlı eserinde “Şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım” perspektifiyle kimi ayetlerin tefsirini yapıyor. Zamanın perdelediği Kur’an hakikatlerini asli anlamına çekerek parlatıyor. Bu vesileyle yanlış yorumlar üzerinden Kur’an’a yapılan itirazları bertaraf ediyor. Üç günlük programda, sözkonusu ayetlerin Risale-i Nur Külliyatının geri kalanındaki izahlarını da nazara alarak Mesut Toplayıcı moderatörlüğünde Sünuhat’ı anlamaya çalıştık.