etkinlik_tarih_toplum_munazarat

Münazarat – Okuma Programı

18-20 Ocak 2013

Bediüzzaman 1910’da Doğudaki aşiretleri ziyaret ederek onlara hürriyeti,  şeriatı, meşrutiyeti, eşitliği, yeni rejimi anlattı. Daha sonra 1911 yılında bunu kitap olarak neşretti. Münazarat sözkonusu alanlarda bugün de en önemli referanslardan biri. Üç günlük okuma programında, Mesut Toplayıcı moderatörlüğünde Münazarat’ı anlamaya çalıştık.