etkinlik_din_toplum_sunuhat

Sünuhat – Okuma Programı

21-22 Nisan 2012

Bediüzzaman Sünuhat adlı eserinde “Şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım” perspektifiyle kimi ayetlerin tefsirini yapıyor. Zamanın perdelediği Kur’an hakikatlerini asli anlamına çekerek parlatıyor. Bu vesileyle yanlış yorumlar üzerinden Kur’an’a yapılan itirazları bertaraf ediyor.

Üç günlük programda, sözkonusu ayetlerin Risale-i Nur Külliyatının geri kalanındaki izahlarını da nazara alarak Mesut Toplayıcı moderatörlüğünde Sünuhat’ı anlamaya çalıştık.