yayin_ekonomi_toplum_maddeten_terakki_rapor

Siyasal İslam, Maddeten Terakki – Etkinlik Raporu

Doç. Dr. Şükrü Nişancı

Çalışmamız moderatörümüz İsmail Mutlu’nun konuya dair kısa sunumu ve konuşmacı hocamızı tanıtan konuşmasının ardından başladı.

Doç. Dr. Şükrü Nişancı sunumuna İla-yı Kelimetullah ve Maddeten Terakki sunumu ile başladı. Sunumunu Bediüzzaman’ın perspektifini yansıtmak üzerinden gerçekleştirdi.