Siyasal İslam, Maddeten Terakki: Fırsat ve Tehdit Analizi

yayin_ekonomi_toplum_maddeten_terakki_rapor

Siyasal İslam, Maddeten Terakki – Etkinlik Raporu

Doç. Dr. Şükrü Nişancı

Çalışmamız moderatörümüz İsmail Mutlu’nun konuya dair kısa sunumu ve konuşmacı hocamızı tanıtan konuşmasının ardından başladı. Doç. Dr. Şükrü Nişancı sunumuna İla-yı Kelimetullah ve Maddeten Terakki sunumu ile başladı. Sunumunu Bediüzzaman’ın perspektifini yansıtmak üzerinden gerçekleştirdi.

etkinlik_ekonomi_toplum_maddeten_terakki

Siyasal İslam, Maddeten Terakki: Fırsat ve Tehdit Analizi

31 Aralık 2012 - 19:30

Bediüzzaman’ın “Bu zamanda ilay-ı kelimetullah maddeten terakkiye vabestedir” tespitinden hareketle İslam dünyasının geri kalışının dahili ve harici sebeplerini; ahlaki,sosyo-psikolojik, ekonomik, tarihsel arkaplanını; terakkiden ne anlamak gerektiğini; Batı medeniyetiyle ilişkinin sınırlarını; bu handikapı aşmak için yapılması gerekenleri Şürkü Nişancı ile konuştuk.